Huishoudens gaan dit jaar meer betalen voor de inzameling van afval. Gemiddeld stijgt de afvalstoffenheffing met 6,1 procent. De extra belasting moet afvalscheiding en recycling stimuleren. Denk jij dat dat werkt

Enkhuizen duur

Het gemiddelde bedrag dat er in 2019 aan afvalstoffenheffing betaald moet worden is 257 euro per jaar. In Enkhuizen is dit gestegen naar 418 euro per jaar. Daarmee betalen Enkhuizers 12 keer meer voor hun huisvuil als bijvoorbeeld inwoners van Nijmegen. Ook de buurgemeente Stede Broec laat zijn inwoners diep in de buidel tasten met een bedrag van 417 euro per jaar, zo blijkt uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis.

139 procent omhoog

Volgens onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt de stijging veroorzaakt door het Rijk, dat de afvalstoffenbelasting die afvalverwerkers moeten betalen met 139 procent verhoogt.

Afvalverwerking

Afvalverwerkers betalen die afvalstoffenbelasting voor al het afval dat wordt verbrand of gestort. Een hoge belasting moet hergebruik en recycling stimuleren, in plaats van verbranden en storten van afval. De afvalbedrijven berekenen die belasting door aan gemeenten, die op hun beurt deze extra kosten dekken door burgers extra te belasten.

Gemiddelde stijging 6,1 procent

Een meerpersoonshuishouden betaalt dit jaar gemiddeld 289 euro aan afvalstoffenheffing, 6,1 procent meer dan vorig jaar. Zonder de verhoging van de afvalstoffenbelasting door het rijk zou deze stijging 2,1 tot 2,6 procent kleiner zijn geweest.