Acht op de tien Nederlanders maken zich zorgen over het landelijke gebied in hun woonomgeving, blijkt uit een enquête van Natuurmonumenten. Het valt veel mensen op op dat het landschap stiller en kleurlozer wordt. Insecten, vogels en wilde bloemen verdwijnen. Hoe is dat in jouw omgeving?


Nationale Landschaps Enquête

Natuurmonumenten organiseerde een Nationale Landschaps Enquête, die door 45.000 volwassenen en 1600 kinderen is ingevuld – de grootste raadpleging over het landschap ooit. De organisatie publiceert de uitkomsten kort voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Provincies zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het nationale natuurbeleid.

Platteland

De enquête ging niet over de natuur in beschermde gebieden. Aan de deelnemers werd gevraagd hoe zij het buitengebied van hun directe woonomgeving ervaren – het onbeschermde platteland. Friezen maken zich het minste zorgen, gevolgd door de inwoners van Drenthe en Flevoland. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht leeft de grootste zorg.

Vogels, insecten en bloemen

Niet de sterke groei van bedrijfsterreinen, de bouw van windmolens of het kappen van bomen leveren de grootste zorgen op, maar het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels op het platteland. Meer dan 60 procent noemt het verlies aan soorten, de teruggang van de biodiversiteit, als grootste bron van zorg.

Terechte bezorgdheid

“Die zorg is terecht”, zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten: “In de buitengebieden staat de leefbaarheid echt onder druk. Wilde bloemen geven kleur aan de omgeving en voeding aan insecten. Ze vormen de onmisbare basis voor sterke natuur. Vorig jaar wees onderzoek uit dat twee derde van alle insecten verdween in nog geen dertig jaar. Zonder bloemen geen insecten, zonder insecten geen vogels.”

Wat zie jij?

Hoe is het bij jou in de buurt met vogels, insecten en wilde bloemen? Doe je zelf iets om de natuur een handje te helpen? Is jouw balkon of achtertuin een groen walhalla?