Als het kabinet niet voldoende extra geld geeft om de lokale jeugdhulp en psychische zorg aan kwetsbare burgers van te betalen, dreigen gemeenten met die hulptaken te stoppen, schrijven ze in een brandbrief.


Tekorten

De gemeenten benadrukken dat ze deze verregaande stap niet lichtvaardig zullen nemen. “We willen onze jeugd niet in de steek laten.” Maar de lokale overheden zijn al jaren tevergeefs in gesprek met het kabinet over de tekorten in de jeugdzorg en hulp aan psychisch kwetsbare inwoners.

‘Rillingen over mijn rug’

“Ik had nooit gedacht dat we deze brief ooit zouden schrijven en de rillingen lopen nu weer over mijn rug”, zegt vicevoorzitter Hubert Bruls van de VNG in het Algemeen Dagblad. “We hebben de afgelopen jaren zo goed ons best gedaan, maar het water staat ons aan de lippen en er moet substantieel geld bij.”

Steeds meer hulp nodig

De afgelopen weken bleek uit verschillende onderzoeken dat gemiddeld één op de tien jongeren momenteel jeugdzorg ontvangt. Sinds de gemeenten in 2015 die handschoen oppakten, is hun aantal met ruim 12 procent gestegen tot 428.000. De vraag is vooral toegenomen op plekken waar het aantal jongeren relatief sterk stijgt en waar veel jongeren wonen met een niet-westerse migratieachtergrond en de jeugd afkomstig is uit arme of eenoudergezinnen.

Minder geld

De budgetten zijn echter niet meegegroeid. Sterker nog: een aantal gemeenten zag hun inkomsten vanuit het Rijk voor de jeugd de laatste twee jaar teruglopen met meer dan 20 procent. “Als er geen compensatie komt, moeten gemeenten bezuinigen”, meldt de VNG in de open brief. “Dat heeft ongewenste gevolgen. Denk aan langere wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen”

Wat vind jij?

Ben of ken jij iemand die te maken heeft met de zorgtaken van een gemeente? Zijn er lange wachtlijsten? Wat moet er gebeuren om het tij te keren? Is meer geld de oplossing? Of horen deze zorgtaken helemaal niet bij gemeenten en moeten ze snel terug naar het Rijk? We horen graag hoe jij daar over denkt.